HOME    |    LISTEN CD    |    CD REVIEWS    |    SUBMIT REVIEW
Subscribe to Newsletter:


Inuyasha: Toki o Koeru Omoi (Movie)

Release Date:
  12/12/2001
Inu-Yasha Movie Original Soundtrack
CD title:
  Inuyasha Movie Original Soundtrack (Inuyasha Toki o Koeru Omoi Original Soundtrack)
Catalog no.:
  AVCA-14258
Playing time:
  59:36
Tracks:
  29 tracks
From:
  Japan
Price:
  ¥3059

CDJapan Affiliate program
Tracklist:
01
  Fukatsu
1:49
02
  Asa no fuukei
1:08
03
  Main title
2:56
04
  Shikakerareta wana
3:03
05
  Kagome no tenbentou
1:56
06
  Ruri to Hari
2:48
07
  Kikyou no yokan
0:50
08
  Goshinboku
2:41
09
  Menomaru
2:44
10
  Toraware no Kagome
2:43
11
  Sango to Miroku
1:25
12
  Houinkaijo
2:21
13
  Danshou no gishiki
2:02
14
  Menomaru kyouran
1:56
15
  Uba tamashii
2:50
16
  Shateiyaeimon
0:31
17
  Fukutsu no Inuyasha
0:56
18
  Ayatsuri no hoe
3:49
19
  Kagome to Kikyou
3:40
20
  Toki o koeru omoi I
2:15
21
  Tokijyu bousou
0:31
22
  Hahamusume
1:49
23
  Kazaana vs Kazaana
1:11
24
  Sango to Kirara
1:27
25
  Toki o koeru omoi II
2:27
26
  Futatabi Sengoku no sekai e
1:47
27
  Hoyougo henge
2:17
28
  Inuyasha vs Hiyouga
2:05
29
  Kessen no toki
1:21