HOME    |    LISTEN CD    |    CD REVIEWS    |    SUBMIT REVIEW
Subscribe to Newsletter:


Kareshi kanojo no jijou (Karekano)

Release Date:
  23/12/1998
Kareshi kanojo no jijou Act1.0
CD title:
  Kareshi kanojo no jijou ACT1.0
Catalog no.:
  KICA-440
Playing time:
  69:58
Tracks:
  24 tracks
From:
  Japan
Price:
  ¥3059

CDJapan Affiliate program
Tracklist:
01
  Avantitle (Disclaimer theme)
0:11
02
  Tenshi no yubikiri (Opening) / FUKUDA Mai
4:26
03
  Koremade no arasuji - Shoutaro March
2:36
04
  Miyazawa Yukino I (Concerto)
3:21
05
  Miyazawa Yukino II (March)
3:03
06
  Hibi heiwa
2:49
07
  Heion buji
2:28
08
  Sessata kuma
2:34
09
  Tenka taihei
3:15
10
  Eshajouri
3:20
11
  Arima Souchirou II
4:02
12
  Arima Souchirou I
4:58
13
  Yume no naka e II
2:13
14
  Miyazawa-ikka
3:02
15
  Shukaku tentou
2:16
16
  Miyazawa Yukino III (Jazz Rock)
4:06
17
  Kyouson kyouei
1:08
18
  Miyazawa Yukino IV (Kanon)
4:25
19
  Miyazawa Yukino V (Nocturne)
3:08
20
  Futou fukutsu
3:43
21
  Yume no naka e III
3:56
22
  Ichi go ichi e
1:57
23
  Yume no naka e (Ending) / ENOMOTO Atsuko & SUZUKI Chihiro
2:37
24
  Korekara no arasuji (Next episode theme)
0:24