HOME    |    LISTEN CD    |    CD REVIEWS    |    SUBMIT REVIEW
Subscribe to Newsletter:


Turn a Gundam

Release Date:
  23/07/1999
Turn A Gundam Original Sound Tracks
CD title:
  Turn a Gundam Original Sound Tracks
Catalog no.:
  KICA-473
Playing time:
  72:36
Tracks:
  24 tracks
From:
  Japan
Price:
  ¥3059

CDJapan Affiliate program
Listen to CD tracks
Tracklist:
01
  Spiral re-born
1:02
02
  Chi no fuchi no genri
5:18
03
  Gunka no kioku
4:58
04
  Chi yori hazumeto
2:37
05
  The first advent ~ Kami no azakeri
2:10
06
  Second advent ~ Kami no tsumasaki ga fureta kishi
2:08
07
  The third advent ~ Chi ni hisomu mono
2:40
08
  Final shore ~ Oo, Sairin ariyato
5:17
09
  Moon / Gabriela Robin
5:15
10
  Yoigoshi no inori
2:16
11
  Oshaberi Soshie
1:36
12
  Days
4:19
13
  Ojousan, naishobanashi desu
1:21
14
  Gwen Lineford's Limousine
2:34
15
  Girls rule
2:08
16
  Quiet landing
4:29
17
  Air plant
1:17
18
  Koujiku no nazoru mono
2:34
19
  Ondori no you ni
1:57
20
  Kyuuyaku no kataru tokoro
1:37
21
  The song of a stone
3:15
22
  Boys about 16
5:37
23
  5/4 moon
2:29
24
  Felicity
3:30